Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників
  На 1 грудня 2013р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1 грудня 2013р., у % до
1 листопада 2013р. 1 грудня 2012 р.

Вугілля кам'яне

1543,5 – 18,1 – 13,8

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

1 1 1

Бензин моторний

5,1 – 0,4 – 28,6

Газойлі (паливо дизельне)

9,0 – 6,9 – 20,1

Мазути топкові важкі

3,8 1,3 – 68,1

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".