Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників
  На 1 жовтня 2013р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1 жовтня 2013р., у % до
1 вересня 2013р. 1 жовтня 2012 р.
Вугілля кам'яне 1990,5 – 6,3 9,4
Нафта сира, включаючи газовий конденсат 1 1 1
Бензин моторний 5,3 – 1,5 – 24,7
Газойлі (паливо дизельне) 11,3 5,6 – 1,2
Мазути топкові важкі 3,8 15,9 – 67,1

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".