Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників
<
  На 1 жовтня 2012р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1 жовтня 2012р., у % до
1 вересня 2012р. 1 жовтня 2011 р.
Вугілля кам'яне 1818,9 – 1,0 8,7
Нафта сира, включаючи газовий конденсат 1 1 1
Бензин моторний 7,1 – 9,0 – 91,9
Газойлі (паливо дизельне) 11,5 – 8,7 – 83,9
Мазути топкові важкі 11,6 0,1 – 88,0

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".