Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників
<
  На 1 серпня 2012р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1серпня 2012р., у % до
1 липня 2012р. 1 серпня 2011 р.
Вугілля кам'яне 2030,7 – 0,4 11,6
Нафта сира, включаючи газовий конденсат 1 1 1
Бензин моторний 7,2 – 1,4 – 92,3
Газойлі (паливо дизельне) 12,2 – 22,8 – 85,7
Мазути топкові важкі 28,4 – 2,7 – 65,9

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".