Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників
  На 1 червня 2013р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1 червня 2013р., у % до
1 травня 2013р. 1 червня 2012 р.
Вугілля кам'яне 2255,9 – 2,1 7,8
Нафта сира, включаючи газовий конденсат 1 1 1
Бензин моторний 7,3 – 6,0 – 60,4
Газойлі (паливо дизельне) 13,8 – 14,9 – 52,7
Мазути топкові важкі 3,4 3,5 – 88,5

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".