Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
  За квітень 2014р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
за квітень 2014р., у % до
березня 2013р. квітня 2013 р.
Вугілля кам'яне 333,9 – 11,2 –46,0
Нафта сира, включаючи газовий конденсат 1 1 1
Газ природний, млн.м куб. 214,6 – 34,0 –18,1
Бензин моторний2 3,3 5,6 –2 0,8
Газойлі (паливо дизельне)2 13,2 21,0 –15 ,7
Мазути топкові важкі 0,4 119,2 26,7

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

2 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного - 6,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,9 тис.т.