Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників
<
  На 1 лютого 2013р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1 лютого 2013р., у % до
1 січня 2013р. 1 лютого 2012 р.
Вугілля кам'яне 1828,9 12,7 15,3
Нафта сира, включаючи газовий конденсат 1 1 1
Бензин моторний 7,8 6,8 – 89,4
Газойлі (паливо дизельне) 14,8 17,5 – 85,7
Мазути топкові важкі 12,7 0,8 – 85,9

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".