Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 грудня 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47151
у тому числі  
фермерське господарство 1684
приватне підприємство 11262
державне підприємство 197
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 751
дочірнє підприємство 559
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 127
підприємство споживчої кооперації

акціонерне товариство 778
товариство з обмеженою відповідальністю 13978
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 702
з нього  
виробничий 58
обслуговуючий 370
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 27
організація (установа, заклад) 4636
з неї  
державна 492
комунальна 2630
приватна 43
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 72
асоціація 106
корпорація 31
консорціум 1
концерн 11
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2286
представництво 72
товарна біржа 12
кредитна спілка 81
споживче товариство 45
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд

політична партія 634
громадська організація 3086
релігійна організація 621
профспілка, об'єднання профспілок 1751
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 432
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 761
орган самоорганізації населення 62