Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 листопада 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47119
у тому числі  
фермерське господарство 1685
приватне підприємство 11268
державне підприємство 198
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 751
дочірнє підприємство 560
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 128
підприємство споживчої кооперації
акціонерне товариство 781
товариство з обмеженою відповідальністю 13933
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 699
з нього  
виробничий 58
обслуговуючий 368
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 27
організація (установа, заклад) 4628
з неї  
державна 493
комунальна 2623
приватна 43
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 72
асоціація 106
корпорація 31
консорціум 1
концерн 12
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2319
представництво 73
товарна біржа 12
кредитна спілка 80
споживче товариство 45
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд
політична партія 635
громадська організація 3083
релігійна організація 621
профспілка, об'єднання профспілок 1749
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 427
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 749
орган самоорганізації населення 62