Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 жовтня 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47047
у тому числі  
фермерське господарство 1684
приватне підприємство 11269
державне підприємство 199
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 751
дочірнє підприємство 560
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 128
підприємство споживчої кооперації
акціонерне товариство 782
товариство з обмеженою відповідальністю 13885
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 695
з нього  
виробничий 58
обслуговуючий 364
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 27
організація (установа, заклад) 4628
з неї  
державна 493
комунальна 2621
приватна 43
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 72
асоціація 106
корпорація 31
консорціум 1
концерн 12
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2315
представництво 72
товарна біржа 12
кредитна спілка 80
споживче товариство 45
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд
політична партія 635
громадська організація 3081
релігійна організація 621
профспілка, об'єднання профспілок 1745
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 422
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 741
орган самоорганізації населення 62