Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 липня 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 46897
у тому числі  
фермерське господарство 1685
приватне підприємство 11288
державне підприємство 201
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 752
дочірнє підприємство 562
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 128
підприємство споживчої кооперації -
акціонерне товариство 79 0
товариство з обмеженою відповідальністю 13761
товариство з додатковою відповідальністю 41
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 691
з нього  
виробничий 57
обслуговуючий 360
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 25
організація (установа, заклад) 4645
з неї

 

державна 499
комунальна 2612
приватна 39
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
72
асоціація 106
корпорація 32
консорціум 1
концерн 13
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2308
представництво 73
товарна біржа 12
кредитна спілка 79
споживче товариство 44
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 636
громадська організація 3068
релігійна організація 617
профспілка, об'єднання профспілок 1737
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 419
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 708
орган самоорганізації населення 62