Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 червня 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 46821
у тому числі  
фермерське господарство 1687
приватне підприємство 11301
державне підприємство 200
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 751
дочірнє підприємство 564
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 127
підприємство споживчої кооперації -
акціонерне товариство 79 0
товариство з обмеженою відповідальністю 13730
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 690
з нього  
виробничий 58
обслуговуючий 358
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 25
організація (установа, заклад) 4617
з неї

 

державна 499
комунальна 2614
приватна 39
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
72
асоціація 106
корпорація 32
консорціум 1
концерн 13
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2312
представництво 74
товарна біржа 12
кредитна спілка 79
споживче товариство 44
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 636
громадська організація 3043
релігійна організація 616
профспілка, об'єднання профспілок 1737
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 414
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 70 1
орган самоорганізації населення 62