Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по Луганській області
за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання на 1 квітня 2011 року
  У тому числі за секціями КВЕД
Усього Сільське господарство, мисливство, лісове господарство Рибальство, рибництво Добувна промисловість Переробна промисловість Виробництво
та розподілення електроенергії,
газу та води
Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність готелів
та ресторанів
Діяльність транспорту
та зв'язку
Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління Освіта Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
Усього 45539 2657 27 580 4052 235 2958 12224 455 1282 652 4428 2014 1778 1392 7061
у тому числі                                
Фермерське господарство 1716 1629 4 - 6 - - 5 - 1 - - - - - -
Приватне підприємство 11782 300 11 123 1171 9 1134 5667 138 398 52 1029 1 57 123 164
Колективне підприємство1 588 68 - 4 72 - 72 1 42 14 7 3 4 7 - 3 2 34
Державне підприємство 225 22 - 22 35 2 21 21 3 9 2 4 7 2 3 2 4
Казенне підприємство 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
Комунальне підприємство 773 1 3 - 2 59 96 27 59 26 1 5 1 216 7 1 18 12 5
Дочірнє підприємство 637 18 1 8 110 5 72 23 0 12 34 3 7 2 1 4 4 1 4
Іноземне підприємство 7 - - - 3 - - 4 - - - - - - - -
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 123 5 - 1 26 - 13 3 7 - 3 1 23 - 3 2 9
Орендне підприємство1 100 2 - - 3 - - 22 2 - - 1 - - - 3
Спільне підприємство1 475 1 1 - 7 5 - 51 126 4 17 2 41 - 1 5 1 4
Акціонерне товариство 919 41 - 33 243 8 9 1 184 7 55 36 61 1 3 5 1 3
з нього                                
публічне 40 3 - 1 17 1 4 4 - 5 2 3 - - - -
приватне 56 4 - 1 22 - 5 10 - 2 - 9 - - 2 1
відкрите1 294 25 - 22 95 2 44 30 - 37 7 23 - 1 - 1
закрите1 521 9 - 9 1 07 5 3 6 138 7 10 2 7 26 1 2 3 11
Товариство з обмеженою відповідальністю 12655 429 10 306 1939 37 1180 5070 178 570 74 1464 5 39 123 279
Товариство з додатковою відповідальністю 24 1 - - 5 - - 1 - - 12 3 - - - -
Повне товариство 111 1 - 1 5 - 4 19 1 1 49 5 - - - -
Командитне товариство 19 1 - - - - - 7 - 6 2 2 - - - -
Кооператив 722 57 - - 51 1 57 3 2 3 1 4 - 296 - 1 4 140
з нього                                
виробничий 54 9 - - 11 - 11 10 1 1 - 7 - 1 2 1
обслуговуючий 375 1 - - 3 - 3 3 - 2 - 226 - - 1 135
споживчий 3 - - - - - - - - 1 - 2 - - - -
сільськогосподарський виробничий 7 6 - - 1 - - - - - - - - - - -
сільськогосподарський обслуговуючий 26 22 - - - - 1 2 - - - - - - 1 -
Організація (установа, заклад) 42924

5 - - 12 - 5 7 1 6 4 4 118 1751 1491 531 338
з неї                                
державна 502 4 - - 1 - 2 - 1 2 2 85 198 114 87 3
комунальна 2550 1 - - 3 - 1 3 10 2 1 25 483 1300 429 290
приватна 33 - - - 2 - - - 1 - - 2 - 26 1 1
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)  

 

68

- - - 3 - 1 - - - 1 2 1 4 2 3 15
Асоціація 112 7 - - 6 - 1 7 1 1 1 47 3 2 - 2 4
Корпорація 31 1 - - 3 - 5 10 - 2 - 10 - - - -
Консорціум 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
Концерн 15 - - - 1 - - 4 - - 1 7 - - - -
Інші об'єднання юридичних осіб 44 2 - - 4 1 7 1 1 2 1 1 3 - - 1 7
Філія (інший відокремлений підрозділ) 2221 33 - 76 167 71 135 489 33 136 287 216 150 101 112 134
Представництво 64 - - - 1 1 2 2 - 1 10 23 - - 4 5
Товарна біржа 14 - - - - - - 5 - - 7 2 - - - -
Кредитна спілка 83 - - - - - - - - - 83 - - - - -
Споживче товариство 39 - - - - - - 26 1 - - 10 - - - 1
Спілка споживчих товариств 7 - - - - - - 3 - - - 4 - - - -
Політична партія 643 - - - 1 - - - - - - - - - - 642
Громадська організація 2794 8 - - 1 - 1 1 2 - 9 23 13 4 79 2644
Релігійна організація 585 - - - - - - - - - - - - 1 1 583
Профспілка, об'єднання профспілок 1591 - - - - - - - - - - - - - - 1591
Творча спілка (інша професійна організація) 8 - - - - - - - - - - 1 - - - 7
Благодійна організація 374 - - - - - - - - - 1 - - - 330 4 3
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 568 - - - - - - - - - - 565 - - - 3
Орган самоорганізації населення 48 - - - - - - - - - - - 29 - - 19


__________________________________________________________

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами