Кількість суб`єктів ЄДРПОУ по Луганській області за правовим статусом та видами економічної діяльності на 1 квітня 2011 року
  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
усього у % до
загальної
кількості
у тому числі
із статусом
юридичної
особи
без статусу
юридичної
особи
Усього   45539 X 42996 2543
у тому числі

       
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 2657 5,8 2624 33
Рибальство, рибництво B 27 0,1 27 -
Промисловість   4867 10,7 4545 322
   добувна промисловість C 580 1,3 503 77
   переробна промисловість D 4052 9,0 3879 173
   виробництво та розподілення електроенергії, газу та води E 235 0,5 163 72
Будівництво F 2958 6,5 2820 138
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 12224 26,8 11733 491
Діяльність готелів та ресторанів H 455 1,0 416 39
Діяльність транспорту та зв'язку I 1282 2,8 1146 136
Фінансова діяльність J 652 1,4 358 294
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 4428 9,7 4179 249
Державне управління L 2014 4,4 1834 180
Освіта M 1778 3,9 1641 137
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги N 1392 3,1 1202 190
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 7061 15,5 6860 201