Архив: 2014 |2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 березня 2014 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47321
у тому числі  
фермерське господарство 1645
приватне підприємство 11229
державне підприємство 197
казенне підприємство 4
комунальне підприємство 750
дочірнє підприємство 556
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 126
підприємство споживчої кооперації
акціонерне товариство 768
товариство з обмеженою відповідальністю 14114
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 103
командитне товариство 18
кооператив 702
з нього  
виробничий 60
обслуговуючий 369
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 28
організація (установа, заклад) 4638
з неї  
державна 485
комунальна 2640
приватна 43
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 72
асоціація 108
корпорація 31
консорціум 1
концерн 11
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2340
представництво 71
товарна біржа 12
кредитна спілка 81
споживче товариство 45
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд
політична партія 635
громадська організація 3109
релігійна організація 623
профспілка, об'єднання профспілок 1762
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 449
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 775
орган самоорганізації населення 62