Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 березня 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 46684
у тому числі  
фермерське господарство 1688
приватне підприємство 11321
державне підприємство 198
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 750
дочірнє підприємство 566
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 124
підприємство споживчої кооперації -
акціонерне товариство 796
товариство з обмеженою відповідальністю 13628
товариство з додатковою відповідальністю 44
повне товариство 103
командитне товариство 18
кооператив 688
з нього  
виробничий 58
обслуговуючий 357
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 24
організація (установа, заклад) 4635
з неї

 

державна 506
комунальна 2620
приватна 38
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
72
асоціація 104
корпорація 32
консорціум 1
концерн 13
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2296
представництво 73
товарна біржа 13
кредитна спілка 80
споживче товариство 44
спілка споживчих товариств 6
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 637
громадська організація 3014
релігійна організація 612
профспілка, об'єднання профспілок 1729
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 400
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 683
орган самоорганізації населення 62