Архив: 2014 |2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 лютого 2014 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47263
у тому числі  
фермерське господарство 1671
приватне підприємство 11250
державне підприємство 197
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 752
дочірнє підприємство 559
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 127
підприємство споживчої кооперації
акціонерне товариство 772
товариство з обмеженою відповідальністю 14077
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 702
з нього  
виробничий 59
обслуговуючий 370
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 27
організація (установа, заклад) 4637
з неї  
державна 488
комунальна 2637
приватна 42
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 72
асоціація 108
корпорація 31
консорціум 1
концерн 11
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2284
представництво 71
товарна біржа 12
кредитна спілка 81
споживче товариство 45
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд

політична партія 634
громадська організація 3102
релігійна організація 623
профспілка, об'єднання профспілок 1757
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 443
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 770
орган самоорганізації населення 62