Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 лютого 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 46618
у тому числі  
фермерське господарство 1687
приватне підприємство 11313
державне підприємство 197
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 740
дочірнє підприємство 568
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 124
підприємство споживчої кооперації -
акціонерне товариство 798
товариство з обмеженою відповідальністю 13576
товариство з додатковою відповідальністю 45
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 687
з нього  
виробничий 54
обслуговуючий 355
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 24
організація (установа, заклад) 4642
з неї

державна 505
комунальна 2610
приватна 36
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
72
асоціація 105
корпорація 32
консорціум 1
концерн 13
інші об'єднання юридичних осіб 42
філія (інший відокремлений підрозділ) 2292
представництво 69
товарна біржа 13
кредитна спілка 81
споживче товариство 39
спілка споживчих товариств 6
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 637
громадська організація 3014
релігійна організація 612
профспілка, об'єднання профспілок 1719
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 396
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 682
орган самоорганізації населення 62


__________________________________________________________

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.