Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника

 

(на 01 січня 2022 року)       

Назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ

Загальна кількість юридичних осіб

Юридичні особи, керівниками яких є

чоловіки

жінки

кількість

частка, у % до загальної кількості

кількість

частка, у % до загальної кількості

Луганська область

41445

28859

69,6

12586

30,4

з них

0

0

0,0

0

0,0

Фермерське господарство

1434

1136

79,2

298

20,8

Приватне підприємство

9581

7424

77,5

2157

22,5

Колективне підприємство

333

249

74,8

84

25,2

Державне підприємство

155

130

83,9

25

16,1

Казенне підприємство

5

5

100,0

0

0,0

Комунальне підприємство

697

400

57,4

297

42,6

Дочірнє підприємство

421

320

76,0

101

24,0

Іноземне підприємство

6

6

100,0

0

0,0

Підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

113

92

81,4

21

18,6

Орендне підприємство

56

9

16,1

47

83,9

Індивідуальне підприємство

1

1

100,0

0

0,0

Сімейне підприємство

1

1

100,0

0

0,0

Спільне підприємство

305

263

86,2

42

13,8

Акціонерне товариство

198

162

81,8

36

18,2

Відкрите акціонерне товариство

123

108

87,8

15

12,2

Закрите акціонерне товариство

246

211

85,8

35

14,2

Державна акціонерна компанія (товариство)

1

1

100,0

0

0,0

Товариство з обмеженою відповідальністю

13986

10907

78,0

3079

22,0

Товариство з додатковою відповідальністю

36

30

83,3

6

16,7

Повне товариство

78

58

74,4

20

25,6

Командитне товариство

13

8

61,5

5

38,5

Адвокатське об'єднання

2

2

100,0

0

0,0

Адвокатське бюро

20

16

80,0

4

20,0

Кооперативи

54

48

88,9

6

11,1

Виробничий кооператив

59

52

88,1

7

11,9

Обслуговуючий кооператив

329

223

67,8

106

32,2

Житлово-будівельний кооператив

32

13

40,6

19

59,4

Гаражний кооператив

26

22

84,6

4

15,4

Споживчий кооператив

4

4

100,0

0

0,0

Споживче товариство

44

14

31,8

30

68,2

Сільськогосподарський виробничий кооператив

11

10

90,9

1

9,1

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

48

32

66,7

16

33,3

Організації (установи, заклади)

21

17

81,0

4

19,0

Орган державної влади

354

166

46,9

188

53,1

Судова система

4

1

25,0

3

75,0

Орган місцевого самоврядування

597

334

55,9

263

44,1

Державна організація (установа, заклад)

421

271

64,4

150

35,6

Комунальна організація (установа, заклад)

2395

521

21,8

1874

78,2

Приватна організація (установа, заклад)

41

16

39,0

25

61,0

Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

70

50

71,4

20

28,6

Організація орендарів

143

52

36,4

91

63,6

Організація покупців

34

23

67,6

11

32,4

Асоціація

96

76

79,2

20

20,8

Корпорація

28

25

89,3

3

10,7

Консорціум

2

2

100,0

0

0,0

Концерн

7

6

85,7

1

14,3

Спілка споживчих товариств

6

5

83,3

1

16,7

Інші об'єднання юридичних осіб

30

29

96,7

1

3,3

Органи адвокатського самоврядування

1

1

100,0

0

0,0

Політична партія

576

447

77,6

129

22,4

Громадська організація

3302

2258

68,4

1044

31,6

Громадська спілка

33

31

93,9

2

6,1

Релігійна організація

640

613

95,8

27

4,2

Профспілка

1675

596

35,6

1079

64,4

Об'єднання профспілок

13

7

53,8

6

46,2

Творча спілка (інша професійна організація)

10

10

100,0

0

0,0

Благодійна організація

481

302

62,8

179

37,2

Організація роботодавців

15

14

93,3

1

6,7

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

920

396

43,0

524

57,0

Орган самоорганізації населення

69

26

37,7

43

62,3

Товарна біржа

13

10

76,9

3

23,1

Кредитна спілка

82

47

57,3

35

42,7

Садівниче товариство

69

46

66,7

23

33,3

Інші організаційно-правові форми

199

156

78,4

43

21,6