Архів: 10.2019 |07.2019 | 04.2019 | 01.2019

Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

                                                                                                                               

(на 1 січня 2020 року)

           

Усього

Усього

40997

у тому числі

 

фермерське господарство

1412

приватне підприємство

9588

державне підприємство

155

казенне підприємство

5

комунальне підприємство

681

дочірнє підприємство

425

іноземне підприємство

6

підприємство об'єднання  громадян (релігійної організації, профспілки)

114

підприємство споживчої кооперації

 

акціонерні товариства

571

з них

 

публічне акціонерне товариство

91

приватне акціонерне товариство

105

товариство з обмеженою відповідальністю

13655

товариство з додатковою відповідальністю

37

повне товариство

78

командитне товариство

13

адвокатське об'єднання

2

адвокатське бюро

18

кооперативи

557

з них

 

виробничий

60

обслуговуючий

324

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

11

сільськогосподарський обслуговуючий

48

органи  державної влади, організації (установи, заклади)

4199

з них

 

державна організація (установа, заклад)

402

комунальна організація (установа, заклад)

2434

приватна організація (установа, заклад)

41

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

69

асоціація

95

корпорація

28

консорціум

1

концерн

7

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

30

товарна біржа

13

кредитна спілка

82

споживче товариство

44

недержавний пенсійний фонд

 

політична партія

572

громадська організація

3164

громадська спілка

31

релігійна організація

636

профспілка, об'єднання профспілок

1681

творча спілка (інша професійна організація)

10

благодійна організація

470

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

885

орган самоорганізації населення

68

інші організаційні форми

1658

відокремлені підрозділи  юридичних осіб

1624

філія (інший відокремлений підрозділ)

1581

представництво

43

                                                                                                                                                                                                                  

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.