Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 січня 2014 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47237
у тому числі  
фермерське господарство 1681
приватне підприємство 11253
державне підприємство 197
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 749
дочірнє підприємство 559
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 127
підприємство споживчої кооперації

акціонерне товариство 775
товариство з обмеженою відповідальністю 14039
товариство з додатковою відповідальністю 42
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 700
з нього  
виробничий 59
обслуговуючий 368
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 27
організація (установа, заклад) 4641
з неї  
державна 490
комунальна 2637
приватна 43
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 72
асоціація 108
корпорація 31
консорціум 1
концерн 11
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2288
представництво 71
товарна біржа 12
кредитна спілка 81
споживче товариство 45
спілка споживчих товариств 7
недержавний пенсійний фонд

політична партія 634
громадська організація 3099
релігійна організація 623
профспілка, об'єднання профспілок 1757
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 442
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 768
орган самоорганізації населення 62