Архив: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
  Станом на
01.01.2013
Усього 46536
у тому числі  
фермерське господарство 1686
приватне підприємство 11310
державне підприємство 199
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 742
дочірнє підприємство 570
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 124
підприємство споживчої кооперації -
акціонерне товариство 800
товариство з обмеженою відповідальністю 13540
товариство з додатковою відповідальністю 43
повне товариство 104
командитне товариство 18
кооператив 689
з нього  
виробничий 55
обслуговуючий 355
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 24
організація (установа, заклад) 4641
з неї

 

державна 508
комунальна 2602
приватна 36
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
71
асоціація 105
корпорація 32
консорціум 1
концерн 13
інші об'єднання юридичних осіб 42
філія (інший відокремлений підрозділ) 2246
представництво 69
товарна біржа 14
кредитна спілка 81
споживче товариство 39
спілка споживчих товариств 6
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 637
громадська організація 3012
релігійна організація 613
профспілка, об'єднання профспілок 1709
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 396
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 679
орган самоорганізації населення 61


__________________________________________________________

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.