Архів: 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по Луганській області
за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання на 1 січня 2012 року
  У тому числі за секціями КВЕД
Усього Сільське господарство, мисливство, лісове господарство Рибальство, рибництво Добувна промисловість Переробна промисловість Виробництво
та розподілення електроенергії,
газу та води
Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність готелів
та ресторанів
Діяльність транспорту
та зв'язку
Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління Освіта Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
Усього 45939 2606 26 660 4011 239 2946 12177 438 1397 636 4630 2017 1801 1409 7310
у тому числі                                
фермерське господарство 1691 1611 5 - 6 - 1 5 - 1 - - - - - -
приватне підприємство 11547 290 9 135 1133 10 1116 5502 134 422 52 1036 1 56 120 171
колективне підприємство1 563 67 - 4 72 - 65 137 14 8 3 43 - 3 2 31
державне підприємство 212 22 - 21 34 2 18 20 3 7 2 43 2 3 2 4
казенне підприємство 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
комунальне підприємство 771 14 - 2 57 102 27 54 25 15 1 216 7 1 17 127
дочірнє підприємство 606 19 1 8 107 4 69 216 9 31 3 69 2 4 3 15
іноземне підприємство 7 - - - 3 - - 4 - - - - - - - -
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 125 5 - 1 26 - 13 38 - 3 1 23 - 3 2 10
орендне підприємство1 99 2 - - 4 - 1 21 2 - - 1 - - - 3
спільне підприємство1 462 - 1 - 74 - 48 123 3 16 2 39 1 1 4 14
акціонерне товариство 863 40 - 31 222 8 86 173 5 46 35 62 - 3 5 12
з нього                                
публічне 94 6 - 5 49 1 8 6 1 8 3 7 - - - -
приватне 107 5 - 7 41 3 11 17 - 1 1 18 - - 2 1
відкрите1 213 20 - 16 52 2 39 24 - 29 5 16 - 1 - 2
закрите1 441 9 - 3 77 2 26 125 4 7 26 20 - 2 3 9
товариство з обмеженою відповідальністю 13107 423 10 365 1965 39 1210 5222 171 668 75 1575 8 42 128 282
товариство з додатковою відповідальністю 37 1 - - 11 - - 3 1 1 12 5 - - - 1
повне товариство 110 1 - 1 5 - 4 19 1 1 48 4 - - - -
командитне товариство 19 1 - - - - - 7 - 6 2 2 - - - -
кооператив 711 54 - - 48 2 53 31 3 15 - 306 - 1 4 129
з нього                                
виробничий 51 9 - - 10 - 12 9 1 1 - 5 - 1 2 1
обслуговуючий 369 1 - - 3 1 3 3 - 3 - 228 - - 1 124
споживчий 3 - - - - - - - - 1 - 2 - - - -
сільськогосподарський виробничий 7 6 - - 1 - - - - - - - - - - -
сільськогосподарський обслуговуючий 23 19 - - - - 1 2 - - - - - - 1 -
організація (установа, заклад) 4337 5 - - 12 - 5 7 16 4 4 117 1787 1514 512 342
з неї                                
державна 496 4 - - 1 - 2 - 1 2 2 85 195 113 85 3
комунальна 2562 1 - - 3 - 1 3 10 2 1 24 479 1326 413 297
приватна 31 - - - 2 - - - 1 - - 2 - 25 - 1
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)  

 

69

- - - 3 - 1 1 - - 1 3 1 41 3 15
асоціація 107 6 - - 5 - 1 8 - 1 1 45 3 2 - 23
корпорація 32 1 - 1 3 - 5 10 - 2 - 10 - - - -
консорціум 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
концерн 13 - - - - - - 4 - - - 7 - - - -
інші об'єднання юридичних осіб 43 2 - - 4 1 7 1 1 2 1 12 - - 1 6
філія (інший відокремлений підрозділ) 2195 21 - 87 164 66 137 491 34 141 272 216 118 99 135 133
представництво 67 - - - 1 1 1 2 - 2 13 23 - - 4 5
товарна біржа 14 - - - - - - 5 - - 7 2 - - - -
кредитна спілка 83 - - - - - - - - - 83 - - - - -
споживче товариство 38 - - - - - - 25 1 - - 10 - - - 1
спілка споживчих товариств 7 - - - - - - 3 - - - 4 - - - -
політична партія 645 - - - 1 - - - - - - - - - - 644
громадська організація 2935 8 - - 1 - 1 1 2 - 9 26 13 4 75 2788
релігійна організація 600 - - - - - - - - - - - - 1 1 598
профспілка, об'єднання профспілок 1673 - - - - - - - - - - - - - - 1673
творча спілка (інша професійна організація) 8 - - - - - - - - - - 1 - - - 7
благодійна організація 389 - - - - - - - - - 1 - - - 348 40
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 640 - - - - - - - - - - 637 - - - 3
орган самоорганізації населення 53 - - - - - - - - - - - 24 - - 29

__________________________________________________________

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.