Архив: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб`єктів ЄДРПОУ по Луганській області за правовим статусом та видами економічної діяльності на 1 січня 2012 року
  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
усього у % до
загальної
кількості
у тому числі
із статусом
юридичної
особи
без статусу
юридичної
особи
Усього

 

45939 X 43423 2516
у тому числі          
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 2606 5,7 2585 21
Рибальство, рибництво B 26 0,1 26 -
Промисловість   4910 10,7 4585 325
   добувна промисловість C 660 1,4 572 88
   переробна промисловість D 4011 8,7 3841 170
   виробництво та розподілення електроенергії, газу та води E 239 0,5 172 67
Будівництво F 2946 6,4 2807 139
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 12177 26,5 11684 493
Діяльність готелів та ресторанів H 438 1,0 398 40
Діяльність транспорту та зв'язку I 1397 3,0 1255 142
Фінансова діяльність J 636 1,4 354 282
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 4630 10,1 4381 249
Державне управління L 2017 4,4 1869 148
Освіта M 1801 3,9 1667 134
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги N 1409 3,1 1198 211
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 7310 15,9 7110 200