Диференціація життєвого рівня населення 1
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Чисельність населення із середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму:                          
тис. осіб 2224,0 2273,9 2269,5 1939,0 1711,0 1293,5 1430,3 698 ,7 387,0 450,2 483,1 100,7
у відсотках до загальної чисельності населення 84,8 89,1 90,1 80,8 71,9 55,1 62,1 30,7 17,2 20,2 21,9 5,8
Довідково: середньорічний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.) 270,1 311,3 342,0 342,0 362,2 423,0 463,8 518,5 607,5 638,5 843,2 914,1
Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів 3,9 3,9 3,6 3,1 3,5 3,5 3,7 3,5 3,0 3,7 3,2 3,0 3,1
Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів 6,5 5,4 6,1 5,5 6,3 5,1 4,2 4,4 4,6 4,4 4,4

____________________

1 У 1999-2006 рр. в якості критерію диференціації застосовувався показник „середньодушові сукупні витрати”.