Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності cічень січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Всього 2842 2829 2880 2901 2936 2965 3003 3025 3040 3059 3069 3090
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1561 1527 1528 1603 1684 1715 1796 1813 1852 1867 1861 1853
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1847 1850 1881 1920 1962 1970 1990 1997 2013 2033 2043 2067
Рибальство, рибництво ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Промисловість 3656 3597 3650 3675 3710 3722 3765 3804 3820 3855 3873 3892
Добувна промисловість 4785 4654 4688 4698 4718 4729 4799 4857 4877 4925 4959 4987
Переробна промисловість 2797 2802 2873 2918 2974 2991 3022 3049 3062 3090 3095 3106
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3062 3029 3073 3073 3078 3072 3083 3095 3101 3126 3138 3164
Будівництво 2313 2307 2358 2392 2433 2463 2507 2544 2572 2591 2609 2623
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1851 1784 1819 1829 1846 1847 1867 1872 1874 1870 1865 1870
Діяльність готелів та ресторанів 1403 1381 1467 1490 1505 1494 1471 1479 1483 1488 1496 1509
Діяльність транспорту та зв'язку 2652 2783 2866 2853 2873 2879 2910 2936 2965 2976 2988 2997
Фінансова діяльність 3935 3976 4106 4112 4137 4143 4138 4187 4179 4177 4185 4242
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 2221 2289 2353 2374 2394 2412 2431 2450 2463 2472 2490 2521
Державне управління 2712 2750 2811 2858 2926 2998 3081 3126 3136 3159 3185 3254
Освіта 2145 2169 2199 2220 2255 2351 2379 2356 2366 2371 2370 2392
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1933 1929 1981 1998 2032 2074 2101 2113 2128 2132 2132 2163
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2158 2176 2224 2248 2283 2336 2374 2392 2414 2432 2430 2430
___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.