Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-

лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-

травень

січень-

червень

січень-липень

січень-серпень

січень-

вересень

січень-

жовтень

січень-

листопад

січень-

грудень

Усього

6406

6523

6591                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

5517

5490                  

Промисловість

6650

6699

6751                  

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

8415

8390                  

Переробна промисловість

6298

6349

6396                  

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

6156

6276                  

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

4934

5046                  

Будівництво

5021

5490

5555                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

5466

5124                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

6395

6183                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

3711

3759                  

Інформація та телекомунікації

5420

5505

5725                  

Фінансова та страхова діяльність

8623

8609

8919                  

Операції з нерухомим майном

4734

4687

4708                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

5756

5738                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

4082

4167                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

9562

9768                  

Освіта

5966

6246

6350                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

5556

5772                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

5168

5299                  

Надання інших видів послуг

4032

3756

3866                  

___________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.