Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності cічень січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Усього 3295 3277 3320 3358 3386              
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство 1909 1914 1936 1980 2052              
Промисловість 4245 4206 4235 4313 4348              
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 5622 5533 5545 5644 5691              
Переробна промисловість 3194 3190 3237 3315 3351              
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 3728 3743 3774 3782 3771              
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2682 2660 2673 2686 2684              
Будівництво 2801 2780 2829 2797 2785              
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2006 2011 2035 2041 2042              
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3288 3252 3388 3395 3381              
Тимчасове розміщування й організація харчування 1840 1845 1865 1909 1909              
Інформація та телекомунікації 2771 2792 2752 2737 2737              
Фінансова та страхова діяльність 4097 4001 4089 4089 4187              
Операції з нерухомим майном 1921 1887 1908 1897 1922              
Професійна, наукова та технічна діяльність 3518 3447 3485 3523 3599              
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2017 2048 2055 2053 2057              
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3172 3286 3404 3462 3518              
Освіта 2438 2443 2467 2475 2508              
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2234 2227 2294 2304 2329              
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2519 2527 2557 2559 2569              
Надання інших видів послуг 1823 1789 1816 1821 1790              
___________
Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.