Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 3295 3266 3404 3483 3490              
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство 1909 1917 1988 2118 2275              
Промисловість 4245 4171 4292 4554 4477              
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 5622 5445 5565 5946 5860              
Переробна промисловість 3194 3190 3332 3554 3490              
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 3728 3761 3834 3816 3722              
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2682 2640 2704 2715 2676              
Будівництво 2801 2777 2860 2745 2651              
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-транспортних засобів і мотоциклів 2006 2017 2078 2076 2050              
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3288 3226 3658 3422 3312              
Тимчасове розміщування й організація харчування 1840 1875 1887 2051 1868              
Інформація та телекомунікації 2771 2821 2654 2706 2727              
Фінансова та страхова діяльність 4097 3916 4251 4088 4595              
Операції з нерухомим майном 1921 1871 1942 1866 1988              
Професійна, наукова та технічна діяльність 3518 3420 3563 3622 3868              
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2017 2030 2076 2045 2103              
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3172 3409 3629 3662 3734              
Освіта 2438 2448 2523 2504 2643              
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2234 2224 2425 2334 2437              
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2519 2546 2607 2560 2561              
Надання інших видів послуг 1823 1755 1858 1825 1677              

___________

Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.