Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році1

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

6406

6640

6727                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

5576

5439                  

Промисловість

6650

6749

6854                  

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

8673

8340                  

Переробна промисловість

6298

6400

6492                  

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

5994

6517                  

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

4859

5268                  

Будівництво

5021

5962

5682                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

5062

4435                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

5562

5758                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

3864

3858                  

Інформація та телекомунікації

5420

5591

6162                  

Фінансова та страхова діяльність

8623

8595

9530                  

Операції з нерухомим майном

4734

4641

4750                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

5482

5704                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

4088

4339                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

10316

10168                  

Освіта

5966

6537

6560                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

5658

6205                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

5222

5568                  

Надання інших видів послуг

4032

3356

4141                  

_____________

    1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.