Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році1

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

6406

6640

6727 6915 7334              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

5576

5439 6139 6799              

Промисловість

6650

6749

6854 6880 7189              

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

8673

8340 8190 7943              

Переробна промисловість

6298

6400

6492 6680 6985              

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

5994

6517 6428 7489              

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

4859

5268 5071 5197              

Будівництво

5021

5962

5682 5370 5725              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

5062

4435 4609 4847              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

5562

5758 6671 6135              

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

3864

3858 3808 4065              

Інформація та телекомунікації

5420

5591

6162 5765 5843              

Фінансова та страхова діяльність

8623

8595

9530 11424 13799              

Операції з нерухомим майном

4734

4641

4750 4759 4938              

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

5482

5704 6050 6635              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

4088

4339 4425 4723              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

10316

10168 10880 12001              

Освіта

5966

6537

6560 6430 6833              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

5658

6205 5899 6073              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

5222

5568 5404 5558              

Надання інших видів послуг

4032

3356

4141 4148 4078              

_____________

    1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.