Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році1

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

6406

6640

6727 6915 7334 7927 7730 7558 7643 7423 7392 8731

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5457

5576

5439 6139 6799 6099 7745 6555 8088 6869 6959 7136

Промисловість

6650

6749

6854 6880 7189 7392 7523 7626 7437 7443 7422 8167

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8156

8673

8340 8190 7943 8341 9021 8941 8807 8348 8400 9021

Переробна промисловість

6298

6400

6492 6680 6985 7505 7474 7803 7502 7411 7488 8287

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6319

5994

6517 6428 7489 6768 6651 6316 6339 6986 6717 7609

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5010

4859

5268 5071 5197 5144 5358 5717 5553 5916 5732 6103

Будівництво

5021

5962

5682 5370 5725 6118 6820 6885 7126 7479 7140 7897

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5871

5062

4435 4609 4847 5361 4679 5204 4680 4791 5680 5290

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7232

5562

5758 6671 6135 6176 7148 7408 6844 7294 6481 7116

Тимчасове розміщування й організація харчування

3559

3864

3858 3808 4065 3812 2994 2999 3920 3665 3818 3894

Інформація та телекомунікації

5420

5591

6162 5765 5843 6366 6271 6673 6593 6262 6517 6342

Фінансова та страхова діяльність

8623

8595

9530 11424 13799 10949 11031 13914 12121 12171 10440 15164

Операції з нерухомим майном

4734

4641

4750 4759 4938 5035 5044 4903 4867 4940 4661 5180

Професійна, наукова та технічна діяльність

6032

5482

5704 6050 6635 6038 6104 6222 6476 6068 4872 8972

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4075

4088

4339 4425 4723 4465 4566 4742 4858 4971 5021 5034

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8764

10316

10168 10880 12001 13217 13252 13237 12754 11994 12365 15383

Освіта

5966

6537

6560 6430 6833 8902 6904 6283 6757 6976 6739 7728

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5454

5658

6205 5899 6073 7403 6388 6031 6177 5845 5916 8148

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5117

5222

5568 5404 5558 6441 6400 5341 6011 5573 6121 7064

Надання інших видів послуг

4032

3356

4141 4148 4078 4073 4229 4246 4145 4443 4463 4494

_____________

    1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.