Доходи та витрати населення Луганської області за ІI квартал 2012 року1
  Млн.грн.
   
Доходи 16291
у тому числі  
заробітна плата 7193
прибуток та змішаний доход 1348
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 7079
з них соціальні допомоги 4600
Витрати та заощадження 16291
у тому числі  
придбання товарів та послуг 11998
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 1174
з них поточні податки на доходи, майно тощо 873
нагромадження нефінансових активів - 34
приріст фінансових активів 3020
Наявний доход – всього 12888
у розрахунку на одну особу, грн. 5681,0
Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) 110,9

____________

1 Попередні дані.