Доходи та витрати населення Луганської області за ІІ квартал 2011 року1
  Млн.грн.
   
Доходи 14683
у тому числі  
заробітна плата 6445
прибуток та змішаний доход 1394
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 6354
з них соціальні допомоги 4129
Витрати та заощадження 14683
у тому числі  
придбання товарів та послуг 10414
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 1021
з них поточні податки на доходи, майно тощо 698
нагромадження нефінансових активів -5
приріст фінансових активів 3127
Наявний доход – всього 11678
у розрахунку на одну особу, грн. 5108,0
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) 102,1

_____________

1 Попередні дані.