Доходи та витрати населення Луганської області за ІI квартал 2009 року1
   Млн.грн.
Доходи 10490
у тому числі  
заробітна плата 4409
прибуток та змішаний доход 918
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 4918
з них соціальні допомоги 3224
Витрати та заощадження 10490
у тому числі  
придбання товарів та послуг 6787
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 683
з них поточні податки на доходи, майно тощо 501
нагромадження нефінансових активів 4
приріст фінансових активів 2833
Наявний доход – всього 8117
у розрахунку на одну особу, грн. 3489,1
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) 92,5

_______________

1 попередні дані