Доходи та витрати населення Луганської області за 2014 рік

 

 

Млн.грн

Доходи

56233

у тому числі

 

заробітна плата

23388

прибуток та змішаний доход

5358

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

25980

з них соціальні допомоги

18009

Витрати та заощадження

56233

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

30733

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

5536

з них поточні податки на доходи, майно тощо

2872

нагромадження нефінансових активів

-1279

приріст фінансових активів

21080

Наявний доход – всього

44124

у розрахунку на одну особу, грн.

19788,3

Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

67,6