Доходи та витрати населення Луганської області за 2011 рік1
  Млн.грн.
   
Доходи 57942
у тому числі  
заробітна плата 24928
прибуток та змішаний доход 6916
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 23445
з них соціальні допомоги 15368
Витрати та заощадження 57942
у тому числі  
придбання товарів та послуг 41775
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 3872
з них поточні податки на доходи, майно тощо 2759
нагромадження нефінансових активів 633
приріст фінансових активів 11134
Наявний доход – всього 46984
у розрахунку на одну особу, грн. 20589,.0
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) 104,3

____________

1 Попередні дані.