Доходи та витрати населення Луганської області за 2010 рік1
  Млн.грн.
   
Доходи 51523
у тому числі  
заробітна плата 21779
прибуток та змішаний доход 5705
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 22124
з них соціальні допомоги 14383
Витрати та заощадження 51523
у тому числі  
придбання товарів та послуг 34977
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 3441
з них поточні податки на доходи, майно тощо 2335
нагромадження нефінансових активів 188
приріст фінансових активів 12341
Наявний доход – всього 41048
у розрахунку на одну особу, грн. 17836,1
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) 114,5

__________________

1 Попередні дані.