Доходи населення Луганської області
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Доходи всього, млн. грн. 8709 10102 12885 17860 22042 28967 39861 41916 51338
Наявний доход на одну особу, грн. 2679,1 3150,6 4139,0 5900,9 7343,4 9620,0 13411,0 14071,6 41080
Реальний наявний доход, у відсотках до попереднього року 118,7 112,1 120,6 123,1 110,9 111,5 110,2 89,4 114,6