Доходи та витрати населення Луганської області за 2013 рік

 

Млн.грн

 

 

Доходи

71485

у тому числі

 

заробітна плата

29941

прибуток та змішаний доход

9070

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

29401

з них соціальні допомоги

18978

Витрати та заощадження

71485

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

56002

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

4917

з них поточні податки на доходи, майно тощо

3567

нагромадження нефінансових активів

-750

приріст фінансових активів

11034

Наявний доход – всього

57527

у розрахунку на одну особу, грн.

25590,3

Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

105,4