Доходи та витрати населення Луганської області за ІII квартал 2012 року
  Млн.грн.
   
Доходи 58619
у тому числі  
заробітна плата 25222
прибуток та змішаний доход 6979
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 23771
з них соціальні допомоги 15358
Витрати та заощадження 58619
у тому числі  
придбання товарів та послуг 41983
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 3875
з них поточні податки на доходи, майно тощо 2759
нагромадження нефінансових активів – 615
приріст фінансових активів 12846
Наявний доход – всього 47648
у розрахунку на одну особу, грн. 20879,9
Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) 105,7