Архів: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Доходи та витрати населення Луганської області за ІІІ квартал 2011 року1
  Млн.грн.
   
Доходи 15489
у тому числі  
заробітна плата 6607
прибуток та змішаний доход 2545
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 5717
з них соціальні допомоги 3914
Витрати та заощадження 15489
у тому числі  
придбання товарів та послуг 10891
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 980
з них поточні податки на доходи, майно тощо 707
нагромадження нефінансових активів 454
приріст фінансових активів 3032
Наявний доход – всього 12969
у розрахунку на одну особу, грн. 5677,2
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) 106,7

________________________________________

1 попередні дані.