Кількість померлих за причинами смерті у 2021 році1

(остаточні дані)

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

18380

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

125

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

78

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

41

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1593

з них злоякісні

C00–C97

1579

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

60

з них цукровий діабет

E10–E14

58

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

1

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

89

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

11623

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

7704

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

32

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2951

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

671

з них грип і пневмонія

J10–J18

493

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

627

з них алкогольна хвороба печінки

K70

86

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

9

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

14

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

75

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

14

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

15

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

960

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

555

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

53

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

21

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

36

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

37

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

60

навмисне самоушкодження

X60–X84

121

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

33

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1943

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1921

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

22

  

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.