Кількість померлих за окремими причинами смерті у 2020 році1

 

 

Коди причин смерті за МКХ–10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

15113

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

170

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

117

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

45

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1685

з них злоякісні

C00–C97

1671

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

71

з них цукровий діабет

E10–E14

67

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

2

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

77

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10327

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

6843

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

37

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2637

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

398

з них грип і пневмонія

J10–J18

202

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

702

з них алкогольна хвороба печінки

K70

117

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

7

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

11

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

68

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

17

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

15

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

701

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

554

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

43

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

28

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

33

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

24

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

47

навмисне самоушкодження

X60–X84

124

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

32

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

303

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

288

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

15

   ___________________

     1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.