Кількість померлих за причинами смерті у січні–листопаді 2021 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

16772

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

112

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

69

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

37

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1453

з них злоякісні

C00–C97

1442

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

57

з них цукровий діабет

E10–E14

55

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

1

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

72

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10664

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

7069

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

30

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2714

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

605

з них грип і пневмонія

J10–J18

440

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

582

з них алкогольна хвороба печінки

K70

77

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

8

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

14

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

68

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

13

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

14

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

868

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

506

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

46

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

21

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

32

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

33

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

51

навмисне самоушкодження

X60–X84

116

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

30

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1732

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1713

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

19

   ___________________

    1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.