Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січнілистопаді 2020 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ–10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

13434

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

155

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

109

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

41

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1545

з них злоякісні

C00–C97

1531

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

4

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

66

з них цукровий діабет

E10–E14

62

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

2

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

69

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9222

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

6126

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

34

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2349

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

330

з них грип і пневмонія

J10–J18

150

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

641

з них алкогольна хвороба печінки

K70

113

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

11

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

62

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

14

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

14

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

637

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

487

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

36

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

27

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

28

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

20

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

38

навмисне самоушкодження

X60–X84

109

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

30

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

169

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

163

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

6

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.