Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січніжовтні 2020 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ–10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

12018

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

148

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

104

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

39

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1423

з них злоякісні

C00–C97

1410

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

4

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

59

з них цукровий діабет

E10–E14

55

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

2

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

63

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

8249

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

5437

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

34

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2138

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

276

з них грип і пневмонія

J10–J18

108

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

586

з них алкогольна хвороба печінки

K70

105

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

8

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

55

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

14

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

14

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

553

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

460

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

34

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

27

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

26

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

18

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

37

навмисне самоушкодження

X60–X84

105

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

28

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

98

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

97

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.