Кількість померлих за причинами смерті у січні–серпні 2021 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

11300

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

82

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

50

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

27

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1072

з них злоякісні

C00–C97

1062

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

43

з них цукровий діабет

E10–E14

42

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

51

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

7496

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4922

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

24

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1922

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

397

з них грип і пневмонія

J10–J18

282

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

435

з них алкогольна хвороба печінки

K70

60

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

12

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

45

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

8

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

11

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

629

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

365

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

28

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

19

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

22

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

17

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

36

навмисне самоушкодження

X60–X84

85

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

21

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

646

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

631

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

15

   ___________________

    1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.