Кількість померлих за причинами смерті у січні–липні 2021 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

10121

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

76

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

46

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

26

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

931

з них злоякісні

C00–C97

922

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

37

з них цукровий діабет

E10–E14

36

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

42

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

6713

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4399

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

20

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1727

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

373

з них грип і пневмонія

J10–J18

264

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

391

з них алкогольна хвороба печінки

K70

56

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

10

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

40

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

6

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

10

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

546

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

326

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

24

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

16

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

22

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

16

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

36

навмисне самоушкодження

X60–X84

71

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

18

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

614

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

599

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

15

   ___________________

     1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.