Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січнілипні 2020 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ–10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

7999

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

101

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

70

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

29

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

965

з них злоякісні

C00–C97

957

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

2

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

42

з них цукровий діабет

E10–E14

39

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

2

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

47

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

5535

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

3607

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

23

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1463

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

172

з них грип і пневмонія

J10–J18

49

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

395

з них алкогольна хвороба печінки

K70

72

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

4

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

6

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

32

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

9

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

9

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

355

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

323

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

24

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

22

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

16

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

10

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

29

навмисне самоушкодження

X60–X84

82

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

19

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.