Кількість померлих за причинами смерті у січні–червні 2021 року1

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

8740

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

64

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

39

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

22

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

817

з них злоякісні

C00–C97

809

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

29

з них цукровий діабет

E10–E14

28

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

31

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

5756

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

3777

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

14

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1467

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

332

з них грип і пневмонія

J10–J18

230

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

338

з них алкогольна хвороба печінки

K70

48

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

10

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

33

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

6

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

7

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

452

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

278

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

21

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

9

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

19

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

14

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

35

навмисне самоушкодження

X60–X84

57

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

16

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

581

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

569

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

12

   ___________________

     1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.