Кількість померлих за причинами смерті у січні–травні 2021 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

7384

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

55

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

34

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

18

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

690

з них злоякісні

C00–C97

684

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

21

з них цукровий діабет

E10–E14

21

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

24

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

4834

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

3161

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

10

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1245

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

281

з них грип і пневмонія

J10–J18

195

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

292

з них алкогольна хвороба печінки

K70

43

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

8

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

22

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

5

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

6

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

377

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

232

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

16

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

7

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

19

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

13

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

33

навмисне самоушкодження

X60–X84

45

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

15

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

531

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

520

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

11

   ___________________

     1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.